Hankkeet

Uudet lukutaidot -logo
Matti Kähkönen

Uudet lukutaidot tutuksi

Saimaan mediakeskus On The Road! Kierämme syyskuun aikana yhtenäiskoulut ja esittelemme hankkeen satoa! Mikäli kaipaatte kouluillenne tukea Uusien Lukutaitojen haltuunottoon, olkaa Mattiin yhteydessä. PS: Materiaalit

Lue lisää »
Innolla-norppa
Sirva Reiman

Innolla 2.0

Innolla-hanke on saanut jatkoa OPH-rahoitukselle 2021–2023! Hankkeessa jatketaan Innolla-mobiilisovelluksen kehittämistä. Ensimmäisessä vaiheessa on kehitetty sovellus, jonka avulla voidaan suunnitella toimintaa varhaiskasvatuksessa yli ryhmärajojen, koskien sekä

Lue lisää »
Innokas-logo
Matti Kähkönen

Innovaatiokasvatuksen rakennuspalikat

Varhaiskasvatuksen hanke on Innokas-verkoston yhteishanke, jossa on Lappeerannan lisäksi mukana myös Lohja, Tampere ja Sodankylä. Meiltä mukana on Kourulan päiväkoti ja sieltä maan mainiot vakaopet

Lue lisää »
vopeka-logo
Sirva Reiman

Vopeka

Näin se alkoi. Ensin oli Opeka sitten Ropeka ja nyt Vopeka!Lappeenrannan varhaiskasvatus on mukana Valtakunnallisessa Vopeka-hankkeessa, mikä on toteutettu yhteistyössä seitsemän hankekumppanikunnan kanssa. Vopekalla arvioidaan

Lue lisää »
Erilaisia näyttölaitteita.
Heikki Laivamaa

Lappeenrannan lukioiden digitaalinen ekosysteemi

Hankkeen päätavoitteena on edistää lukiokoulutuksen digitaalista toimintaympäristöä. Ekosysteemin osa-alueita ovat laitteet ja verkkopalvelut (infra), ohjelmistot, oppimisympäristöt ja palvelut sekä osaaminen. Analytiikka tukee kaikkia edellä mainittuja

Lue lisää »
Sirva Reiman

Innolla

INNOVATIIVISTEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSESSA 2019-2021 Hankkeen tavoitteena on sekä kehittää varhaiskasvatuksessa avointen ja monimuotoisten oppimisympäristöjen joustavaa ja tehokasta käyttöä että vahvistaa pedagogista osaamista tässä ympäristössä

Lue lisää »
Miika Miinin

Innoverstas

Innoverstas-hankkeessa rakennetaan Lappeenrantaan moderni keksintöverstas, jossa kaupunkilaiset pääsevät STEAM-ajatteluun keskiöön. Innoverstaan laitteistoon kuuluu suurkuvatulostin, laserleikkuri, 3D-tulostin ja 3D-kyniä, vinyylileikkuri, lämpöprässi, Arduinoja, VR-laseja sekä paljon muuta!

Lue lisää »
Lukutaito lentoon -logo
Elina Uusipuro

Lukutaito lentoon -hanke

Lukutaito lentoon -hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke. Sen avulla edistetään lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa. Lukutaito lentoon -hankkeen päätavoitteena

Lue lisää »
Lade-logo
Saimaan Mediakeskus

Lappeenrannan digitaalinen ekosysteemi (LADE)

LADE on Opetushallituksen rahoittama oppimisympäristöjen kehittämishanke, jossa Lappeenrannan tvt-strategian pohjalta muotoillaan käyttäjälähtöinen digitaalisen ekosysteemin malli, jossa huomioidaan analytiikan merkitys hyvinvoinnin ja osaamisen kehittymisen varmistamisessa. Infrakstruktuuriin

Lue lisää »