Hankkeet

Innokas-verkoston koulutuksia

Ilmoittaudu Innokas ja kasvava mieli -webinaareihin 

Kevään webinaarien teema on digipedagogiset taidot ja yhteistyön menetelmät koulun arjessa ja toiminnan kehittämisessä. Webinaarit on suunnattu perusopetuksen henkilöstölle, opettajille, rehtoreille, opetustoimen kehittäjille ja aiheista kiinnostuneille.  Webinaarisarja on maksuton, ja se toteutetaan yhteistyössä Opetushallituksen rahoittaman Innovatiiviset opettajat -täydennyskoulutuksen kanssa. 

Webinaarien teemat: 

Webinaari 1: Innovatiivisen koulun kehittäminen käytännössä, 16.3. klo 14.30–16

Webinaari 2: Digipedagogisten taitojen kehittäminen ja arviointi, 31.3. klo 14.30–16 

Webinaari 3: Tiimityöskentelyn ja yhteisopettamisen käytännön malleja, 13.4. klo 14.30–16 

Webinaari 4: Yritysyhteistyö yhteiskehittämisen ja kokeilukulttuurin voimavarana, 26.4. klo 14.30–16 

Ilmoittaudu mukaan sivuillamme: http://www.innokas.fi/tapahtumat/kevaan-2022-innokas-ja-kasvava-mieli-webinaarit/ (Linkki vie ulkopuoliseen sivustoon)

Haku DigiErko-koulutukseen aukeaa 4.4.2022 

Opettajille suunnattu pitkäkestoinen (60op) Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutus (DigiErko) tarjoaa erinomaisen väylän oman työn ja työyhteisön kehittämiseen digitaalisten ympäristöjen parissa. Hakijalla tulee olla luokan- tai aineenopettajan pätevyys. Koulutukseen voivat hakea ala- ja yläkoulun, lukion, ammattikoulun, ammattikorkeakoulun, yliopiston ja vapaan sivistystyön opettajat sekä koulujen ja oppilaitosten rehtorit. Hakijalla tulee olla kokonaisuudessaan vähintään kolme vuotta opetusalan työkokemusta. Haku seuraavaan Helsingin yliopiston järjestämään, syksyllä 2022 alkavaan koulutukseen on avoinna 4.4.–15.5.2022.

Lue lisää täältä! (Linkki vie ulkopuoliseen sivustoon)