Valitse Sivu

Innolla-hanke

Innolla-hanke

Oph:n INNOVATIIVISET OPPIMISYMPÄRISTÖT 2019-2021

OPH:n myöntämän Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen -hankkeen rahoituksen avulla tullaan kehittämään avointen ja monimuotoisten oppimisympäristöjen joustavaa ja tehokasta käyttöä sekä vahvistamaan pedagogista osaamista tässä ympäristössä toimimiseen. Mobiilisovelluksen kehittäminen on osa hanketta. Sovelluksen kehittäminen liittyy hankkeen tavoitteeseen tehostaa avointen ja monimuotoisten oppimisympäristöjen käyttöä.

Pedagoginen lähtökohta oli saada apuvälineitä toiminnan suunnittelun ja kehittämisen tueksi. Toivottiin sovellusta, jolla voisi ”ryhmitellä” lapsia ja aikuisia, kun suunnitellaan ryhmärajat ylittävien toimintaryhmien (esim. matematiikka, äidinkieli, tutkiminen) kokoonpanoja yhdessä lasten kanssa. Tärkeänä koettiin, että nähtäisiin tilojen käyttäjien reaaliaikainen lukumäärä/tilan maksimikäyttäjämäärä tilakohtaisesti ja ajateltiin, että sovelluksessa tulee olla myös mahdollisuus määrittää yksikkökohtaisesti, mitkä tilat ovat minäkin kellonaikana varattavissa sovelluksen kautta.

Haluttiin myös, että sovelluksesta saataisin raportti jokaisen yksittäisen lapsen ja varhaiskasvattajan osalta: mihin toimintaan kukin on osallistunut milloinkin ja kuinka monta kertaa tarkasteluajanjakson aikana (esim. taustamateriaaliksi huoltajien kanssa käytävään vasukeskusteluun). Haluttiin, että lapsella on mahdollisuus arvioida toimintahetki kasvojen kuvilla sekä myös kasvattajan pystyvän kirjaamaan huomioita lapsen toiminnasta.

Tilojen käytön näkökulmasta sovelluksen tulisi palvella myös tilojen käytön hallinnassa. Kun ryhmittely toimintahetkeen on tapahtunut, ryhmän aikuinen voisi varata tilan sovelluksesta ja vastaavasti toimintahetken loputtua vapauttaa tilan, jolloin tilan vapautuminen näkyy kaikille sovelluksen käyttäjille.

Hankkeen pilotointi oli syksyllä 2020 vasta aluillaan vaikka kehitystyö alkoi jo 2019. Varsinaisen kehitystyön tekijäksi valikoitui kilpailutuksen jälkeen Haltu Oy.
Hankkeeseen osallistuvat Hovinpellon, Lauritsalan ja Pontuksen varhaiskasvatusyksiköt.
Pilottipäiväkodit olivat mukana hankkeen suunnitteluvaiheessa ja aloittavat ryhmissä toiminnan etenemisestä dokumentoinnin.
Varsinainen mobiilisovelluksen toteuttaminen käynnistyi syksyllä 2020. Alkuvaiheessa varhaiskasvattajan näkökulmasta oli vaikea ymmärtää millainen sovelluksesta edes tulisi ja taustatietojen keruu vei paljon aikaa. Koodarit Haltulta puhuivat omaa kieltään ja esittelivät “rautalankojaan” joiden merkitys ei aina auennut maallikolle.

Alustan suunnitteluvaiheen jälkeen, vihdoin helmikuussa 2021 pääsimme testaamaan sovellusta. Nyt olemme päässeet kokeilemaan Innolla-hankkeen demo-ohjelman tilojen varaustoimintoja. Testiympäristössä on vielä paljon kysymysmerkkejä, mutta pikkuhiljaa rupeaa hahmottumaan miltä varausjarjestelmä tulee näyttämään. Toimintojen helppokäyttöisyys ja ulkoasun selkeys ovat avainasemassa ja niitä nyt tavoitellaan. Tällä hetkellä on vielä paljon kesken, mutta koko ajan tapahtuu korjauksia, kun testaajat ilmoittavat havainnoistaan. Testaajat yrittävät löytää niitä toimintoja, jotka eivät vielä toimi halutusti, jotta niitä sitten voidaan korjata. 

Hankkeen yhteyshenkilö:

Sirva Reiman

Lappeenrannan kaupungin hyvinvointi- ja sivistyspalvelut
Saimaan mediakeskus
Pohjolankatu 23, 53100 Lappeenranta
sirva.reiman(at)edu.lappeenranta.fi
P. 040 190 4730

Viimeisimmät Hankkeet

Päättyneet hankkeet

Pin It on Pinterest

Share This