Hankkeet

Lappeenrannan digitaalinen ekosysteemi (LADE)

LADE on Opetushallituksen rahoittama oppimisympäristöjen kehittämishanke, jossa Lappeenrannan tvt-strategian pohjalta muotoillaan käyttäjälähtöinen digitaalisen ekosysteemin malli, jossa huomioidaan analytiikan merkitys hyvinvoinnin ja osaamisen kehittymisen varmistamisessa.

Infrakstruktuuriin kehitetään käytäntöjä, jotka tukevat tietoturvallisesti monialustaisuutta ja laajennettavuutta. Osaamisen tukemiseen ja kehittymisen varmentamisen ympärille luodaan toimintatapoja, jotka tukevat digitalisaatioon liittyvien taitojen omaksumista ja oman taitotason seuraamista. Digitaalisia sisältöjä ja palveluja kehitetään monipuolisemmaksi ja käyttäjää lähellä oleviksi, lähitukimallia sekä laitelainaamoa kehitetään strategian mukaisiksi. Hyvinvoinnin ja oppimisen analytiikkaa hyödynnetään kaikissa hankkeen osa-alueissa, analytiikasta kehitetään työkalu osaksi koulun arkea ja nykyaikaisia teknologioita hyödynnetään analytiikkaan sekä datan keräämiseen. Hankkeen avulla koulujen digitalisaatio saa selkeät suuntaviivat sekä etenemisohjeet.