Hankkeet

Lappeenrannan lukioiden digitaalinen ekosysteemi

Hankkeen päätavoitteena on edistää lukiokoulutuksen digitaalista toimintaympäristöä. Ekosysteemin osa-alueita ovat laitteet ja verkkopalvelut (infra), ohjelmistot, oppimisympäristöt ja palvelut sekä osaaminen. Analytiikka tukee kaikkia edellä mainittuja osa-alueita.

Tavoitteena on kehittää lukiokoulutuksen osaamista kokonaisuudessaan. Tavoitteena on selvittää osaamisen taso mm. kyselyin ja laatia kehittämissuunnitelmia kullekin ryhmille. Osaamisen kehittymistä vahvistetaan ja tuetaan opastuksella, ohjauksella ja tukimateriaaleilla.

Konkreettiset tulokset ja vaikutukset, jotka toiminnalla pyritään saavuttamaan
– oppiva organisaatio ja työyhteisö, joka mittariston mukaan kehittyy
– laaja osaaminen monenlaisiin lähi- ja etäoppimistilanteisiin
– monipuolinen aktivoivien ja yhteisöllisten työvälineiden käyttö
– menetelmiä opiskelijan opettamiseen ja ohjaamiseen 

Tavoitteena on kehittää analytiikkatyövälineitä ja -osaamista, joka ohjaa ja jäsentää toimintaa. Analytiikka voi palvella monia ryhmiä. Hankkeessa pyritään luomaan työkaluja rehtorille tiedolla johtamista varten, opinto-ohjaajille ohjauksen tehokkuuden ja saavutettavuuden lisäämiseksi, opettajille oppimisen seurannan kehittämiseksi ja opiskelijoille oman edistymisen näkyväksi tekemiseksi.

Hanke vahvistaa osaamista ja luo systemaattisia perusteita digitaalisten työvälineiden hallintaan. Analytiikka tuo pitkäkestoista tietoa toiminnan jäsentämiseksi ja kehittämiseksi.

Heikki Laivamaa, 0400505642