Valitse Sivu

Lukutaito lentoon -hanke

Lukukoira

Lukutaito lentoon -hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke. Sen avulla edistetään lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa. Lukutaito lentoon -hankkeen päätavoitteena on lukemisen kulttuurin, lukutaidon ja lukuinnon edistäminen.  Rahoituksella on palkattu lukukoordinaattori, jonka tehtävänä on auttaa henkilökuntaa toteuttamaan lukemisen kulttuurin kehittämistä vahvistavia toimenpiteitä.

Lukeva Lappeenranta-verkkosivusto toimii hankkeen tiedotuspohjana. Sivuille lisätään materiaalia varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen käyttöön sekä välitetään informaatiota koteihin. Hankkeeseen on valittu pilottiryhmiä, joissa lapset ovat iältään 0-6 vuotiaita. Pilottiryhmien kanssa etsitään toimivia ideoita, käytänteitä, materiaaleja ja tapoja lukutaidon edistämiseksi. Hankkeen päätavoitteena on lukemisen kulttuurin, lukutaidon ja lukuinnon edistäminen sekä lasten toiminnallisuuden ja osallisuuden vahvistaminen. Hankkeella luodaan malli, jossa lukukoordinaattori toimii varhaiskasvattajien ja opettajien tukena kehittäen toimintaa mm. kouluttaen ja ohjaten. Hankkeessa hyödynnetään myös kirjaston osaamista lukuinnon lisäämisessä. Kirjaston henkilökunta tukee varhaiskasvattajia ja opettajia kokoamalla toiveiden mukaisia kirjapaketteja lainattavaksi eri oppimiskokonaisuuksiin.

Lukutaito lentoon -hankeen koordinaattori : Elina Uusipuro

etunimi.sukunimi(at)edu.lappeenranta.fi p. 040 6772575

rahoittaa hanketta.

Viimeisimmät Hankkeet

Päättyneet hankkeet

Pin It on Pinterest

Share This