Hankkeet

Lukutaito lentoon -hanke

Lukutaito lentoon -hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke. Sen avulla edistetään lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa. Lukutaito lentoon -hankkeen päätavoitteena on lukemisen kulttuurin, lukutaidon ja lukuinnon edistäminen.  Rahoituksella on palkattu lukukoordinaattori, jonka tehtävänä on auttaa henkilökuntaa toteuttamaan lukemisen kulttuurin kehittämistä vahvistavia toimenpiteitä.

Lukeva Lappeenranta-verkkosivusto toimii hankkeen tiedotuspohjana. Sivuille lisätään materiaalia varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen käyttöön sekä välitetään informaatiota koteihin. Hankkeeseen on valittu seitsemän pilottiryhmää varhaiskasvatuksesta sekä esiopetuksesta ja viisi luokkaa alaluokilta. Pilottiryhmien kanssa etsitään toimivia ideoita, käytänteitä, materiaaleja ja tapoja lukutaidon edistämiseksi. Hankkeen päätavoitteena on lukemisen kulttuurin, lukutaidon ja lukuinnon edistäminen sekä lasten toiminnallisuuden ja osallisuuden vahvistaminen.

Hankkeella luodaan malli, jossa lukukoordinaattori toimii varhaiskasvattajien ja opettajien tukena kehittäen toimintaa mm. kouluttaen ja ohjaten. Hankkeessa hyödynnetään myös kirjaston osaamista lukuinnon lisäämisessä. Kirjaston kanssa yhteistyössä on järjestetty muun muassa kirjailijavierailuita ja Kaikki lukee -tempaus jonka aikana yli 4000 lasta luki yhtä aikaa! Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmiin on tuotettu Iltasatuhyllyt joista perheet voivat lainata kirjoja kotiin luettavaksi. Kirjat hyllyihin on saatu osittain kirjaston poistokirjoista ja niihin on hankittu myös aivan uusia, vasta painettuja kirjoja. Lukutaito lentoon -hankkeen myötä on painettu lukuintoa tukevaa materiaalia, esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lukupassit sekä lukemisen pelilauta kouluille. Valmisteilla on perhelukemisen opas sekä infokansio opettajien käyttöön!

Lukutaito lentoon -hankeen koordinaattori : Elina Uusipuro

etunimi.sukunimi(at)edu.lappeenranta.fi p. 040 6772575

Lukutaito lentoon -hanke | Lukeva Lappeenranta | 2019 (lukevalpr.fi)

rahoittaa hanketta.