Select Page

Make It Now!

Make It Now!

Hanke lyhyesti

Make it now! -hankkeessa kehitetään suomalaisiin kouluihin sopivia maker-kulttuurin

malleja ja maker-tekemisen perusopetuksen polku, joka ottaa huomioon sekä koulussa että kouluajan ulkopuolella tapahtuvan oppimisen. Hankkeessa syntyy maker-

kulttuurin verkosto, jossa vaihdetaan ideoita valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Hankkeessa hyödynnetään Innokas-verkostossa, muissa suomalaisissa verkostoissa

sekä Stanfordin yliopiston FabLearLabin kehittämiä maker-kulttuuriin suoraan linkittyviä toimintatapoja. Kehitystyötä tehdään yhteistyössä yliopistojen ja opetusta

järjestävien kuntien kanssa. Hankkeessa kehitettyjä oppimisprosesseja testataan

peruskouluissa ja kehitetään syklisesti eteenpäin. Kehitettyjä malleja ja toimintatapoja

levitetään valtakunnallisesti niin, että maker-kulttuuri juurtuu osaksi koulujen arkea.

Tavoitteena on rakentaa hankkeen ensimmäisessä vaiheessa maker-tekemisen perusopetuksen polku sekä koulussa että kouluajan ulkopuolella tapahtuva oppiminen ja oppimisympäristöt huomioiden. Hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen (2017-2018) valitaan kultakin yhteistyöalueelta kaksi kehittäjäluokkaa.

Hankkeen konkreettisena tuloksena syntyy peruskoulun maker-tekemisen polku, joka yhdistää sekä maker-tekemisen, STEAM-aineiden ja muiden oppiaineiden opiskelun oppiainerajoja ylittäen. Polku rakentuu innostavista ja luovista suunnitteluprosesseista, ajatteluntaitojen oppimisesta, tiimityöstä ja oppiainerajat ylittävästä työskentelystä opetussuunnitelman tavoitteet ja oppilaiden ikätaso huomioiden.

Hankeaika 28.6.2017-30.6.2019

Hankkeen koordinointi

Tiina Korhonen

Innokas-verkoston johtaja, Helsingin yliopisto

p.029 412 9883

tiina.korhonen@helsinki.fi


Petja Pyykkönen

Projektipäällikkö, Lappeenrannan kaupunki

p. 040 637 4494

petja.pyykkonen@lappeenranta.fi

Hankkeen yhteistyökumppanit

Espoon kaupunki, Jyväskylän yliopisto, Kontiolahden kunta, Kuopion kaupunki, Larsmon kunta, Oulun kaupunki, Tampereen kaupunki, Rovaniemen kaupunki, Turun kaupunki, Stanfordin yliopisto, Co4Lab-hanke, YLE Lapset ja nuoret ja MollaGoesSteam-hanke.

Make it now sivut

Viimeisimmät Hankkeet

Pin It on Pinterest

Share This