Select Page

Molla Goes Steam

Molla Goes Steam

MollaGoesSteam – Lumottu oppimisympäristö -hankkeessa tavoitellaan STEAM- ja Maker-toimintakulttuurien juurruttamista päiväkoteihin. Lapsia rohkaistaan tekemään kysymyksiä, etsimään niihin yhdessä vastauksia ja tekemään päätelmiä. Lapsilla on mahdollisuus tutkia maailmaa kaikilla aisteillaan ja koko kehollaan. Hankkeessa tavoitellaan juuri kokonaisvaltaista oppimista yli sisältöalueiden.

Oppimisprosessi on tärkeässä roolissa. MollaGoesSteam – Lumottu oppimisympäristö sisältää teemat: luonto, matematiikka, oppiminen, tiede, taide, tekniikka ja tutkimus. STEAM- ja Maker-pajat kannustavat lapsia tutustumaan tutkivaan ja kokeilevaan työtapaan, ja niiden lähtökohtana on lapsilähtöisyys ja leikki. Lumottu oppimisympäristö ohjaa lapsia leikkiin, fyysiseen aktiivisuuteen, tutkimiseen ja taiteelliseen ilmaisuun sekä niiden yhdistämiseen teknologian avulla.

Hanketta pilotoivat päiväkodit:

Mäntylän Ylämaan toimipiste
Uus-Lavola
Lappee
Pontus

Hanke saa rahoitusta Oph:n innovatiiviset oppimisympäristöt-haussa v.2017-2019

Molla goes steam -hankkeen sivusto

Viimeisimmät Hankkeet

Pin It on Pinterest

Share This