Valitse Sivu

Lukutaito lentoon -hanke

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman hankkeen avulla edistetään lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa. Lukutaito lentoon -hankkeen päätavoitteena on lukemisen kulttuurin, lukutaidon ja lukuinnon edistäminen.  Rahoituksella on palkattu lukukoordinaattori, jonka tehtävänä on auttaa henkilökuntaa toteuttamaan lukemisen kulttuurin kehittämistä vahvistavia toimenpiteitä. Näitä ovat esimerkiksi oppimisympäristöjen muokkaaminen lukumyönteisemmäksi ja toiminnallisuuden lisäämistä kielellisten taitojen kehittämiseksi vaikkapa sanataiteen keinoin.

Hankkeessa hyödynnetään myös kirjaston osaamista lukuinnon lisäämisessä. Kirjaston henkilökunta tukee varhaiskasvattajia ja opettajia kokoamalla toiveiden mukaisia kirjapaketteja lainattavaksi eri oppimiskokonaisuuksiin.

Lukeva Lappeenranta-verkkosivusto toimii hankkeen tiedotuspohjana. Sivuille lisätään materiaalia varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen käyttöön sekä välitetään informaatiota koteihin.

Hankkeeseen valitaan pilotointiryhmiä, joissa lapset ovat iältään 0-6 vuotiaita. Pilottiryhmien kanssa etsitään toimivia käytänteitä, materiaaleja ja tapoja lukutaidon edistämiseksi. Hankkeen päätavoitteena on lukemisen kulttuurin, lukutaidon ja lukuinnon edistäminen sekä lasten toiminnallisuuden ja osallisuuden vahvistaminen. Hankkeella luodaan malli, jossa lukukoordinaattori toimii varhaiskasvattajien ja opettajien tukena kehittäen toimintaa mm. kouluttaen ja ohjaten.

Lukutaito lentoon -hankeen koordinaattori : Elina Uusipuro

etunimi.sukunimi(at)edu.lappeenranta.fi p. 040 6772575

Projektin tiedot:
Luokat:
taidot:

Pin It on Pinterest