Valitse Sivu

Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste

Lappeenrannan kaupunki pyrkii takaamaan verkkosivuston saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain mukaisiesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee https://saimaanmediakeskus.fi/ -verkkosivustoa.

Vaatimuksenmukaisuustilanne:

Tämä verkkosivusto täyttää vaatimukset osittain. Vaatimusten täyttämättä jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö:

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettava seuraavista syistä.

  • a) Lainsäädön noudattamatta jättäminen

Sivustolla ei ole sisältöä, jonka osalta lainsäädäntöä ei olisi noudatettu lukuun ottamatta niitä sisältöjä, joiden tuottaminen aiheuttaa kohtuuttoman rasitteen tällä hetkellä.

  • b) kohtuuton rasite

Sivustolla on kuvia joissa ei ole vaihtoehtoista tekstiä, nämä kuvat ovat koristeellisia eivätkä anna tekstille lisäarvoa. Artikkeleissa on kuusi kappaletta “Tyhjä linkki” virhettä joiden selvitys ja korjaus ovat työn alla, arvioitu valmistuminen 2020.

  • c) Sovellettava lainsäädäntö ei kata kyseistä sisältöä

Tietoja ei-saavutettavasta sisällöstä saa puhelimitse 05 6161 tai sähköpostilla osoitteesta: saavutettavuus@lappeenranta.fi

Tämä saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 19.9.2019

Selosteen tiedot perustuvat sivuston ylläpitäjän itsearvioon.

Palaute ja yhteystiedot

Sivuston käyttäjä voi antaa saavutettavuuspalautetta Lappeenrannan kaupungille, mikäli katsoo, että sivusto ei täytä saavutettavuusvaatimuksia tai yksittäistapauksissa pyytää ei-saavutettavaa digitaalista sisältöä toimitettavaksi saavutettavassa muodossa, mikäli tämä on välttämätöntä käyttäjän velvollisuuksien, oikeuksien ja etujen toteuttamiseksi.

Palautteen voi jättää sähköpostitse osoitteeseen saavutettavuus@lappeenranta.fi

Saavutettavuuspalautteeseen vastataan viipymättä, kuitenkin kahden viikon kuluessa.

Täytäntöönpanomenettely

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on saavutettavuusvaatimuksia koskevan lainsäädännön toteutumista valvova viranomainen Suomessa.

Osoite:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvontayksikkö

Postiosoite: PL 150, 13101 Hämeenlinna

s-posti: kirjaamo.etala@avi.fi

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

Pin It on Pinterest