Valitse Sivu

Tietosuojaseloste

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä: 22.5.2018

1 Rekisterin- pitäjä

Nimi: Saimaan mediakeskus, Lappeenrannan kaupungin hyvinvointi- ja sivistyspalvelut

Osoite: Pohjolankatu 23, 53100 Lappeenranta

Muut yhteystiedot: 050 5939456, timo.kainulainen(at)lappeenranta.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Timo Kainulainen, Saimaan mediakeskuksen päällikkö

Osoite: Pohjolankatu 23

Muut yhteystiedot: 050 5939456, timo.kainulainen(at)lappeenranta.fi

3 Rekisterin nimi:

Saimaan mediakeskuksen koulutukset

4 Henkilötieto- jen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään:

  • koulutuksiin ilmoittautumiseen
  • koulutuksista tiedottamiseen
  • koulutuspalautteen keräämiseen
  • osaamisen kehittämisen seurantaan 

5 Rekisterin tietosisältö

Ilmoittautumisen yhteydessä kerätään:

  • nimi
  • koulu/oppilaitos/organisaatio
  • opetettavat aineet
  • sähköpostiosoite

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot rekisteriin saadaan osallistujien itsensä ilmoittamina.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. 

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto: Rekisteriaineistoa voi olla väliaikaisesti manuaalisessa muodossa Saimaan mediakeskuksen työntekijän työhuoneessa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot: Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina sähköisessä muodossa. Sähköinen henkilörekisteri koulutuksiin ja tapahtumiin osallistuvista sijaitsee käyttäjätunnuksin suojatussa palveluntarjoajan tietokannassa.

 

2021 Etäopetuksen tuki

Pin It on Pinterest