Hankkeet

Uudet lukutaidot tutuksi

Saimaan mediakeskus On The Road!

Kierämme syyskuun aikana yhtenäiskoulut ja esittelemme hankkeen satoa!

Mikäli kaipaatte kouluillenne tukea Uusien Lukutaitojen haltuunottoon, olkaa Mattiin yhteydessä.

PS: Materiaalit ovat tutustumisen arvoisia!

Opetusministeriön rahoittaman hankkeen tavoitteena on tehdä Uudet lukutaidot tutuksi Lappeenrannassa. Valtakunnallisen Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten medialukutaitoja, tieto- ja viestintäteknologista osaamista sekä ohjelmoinnin osaamista varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma on osa opetus- ja kulttuuriministeriön laajempaa Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa (2020–2022).

Lappeenrannassa tavoitteenamme on lisätä sekä oppilaiden että opettajien osaamista kaikilla kolmella osa-alueella: tvt-taidot, medialukutaito ja ohjelmointiosaaminen. Kehittäjäopettajia on viisi: Jenni ja Riikka Lappeen koulusta, Annika Kaukaalta, Ville Joutsenosta ja Nina Lauritsalan koulusta. Projektia koordinoi Matti Kähkönen. Olemme tehneet selkeitä ohjeita opettajille, joilla jokainen pystyy ottamaan haltuun Uusia lukutaitoja. Kevään 2022 aikana pidämme tapahtumia Lappeenrannassa ja osallistumme myös alueellisiin tapahtumiin, jossa jaamme osaamista. Materiaalimme tulevat jakoon tälle sivustolle.

Valtakunnalliset materiaalit ja osaamiskuvaukset löytyvät uudetlukutaidot.fi -sivustolta (linkki vie ulkopuoliseen sivustoon)