Hankkeet

Uudet lukutaidot tutuksi

Digitaalisen osaamisen tilannekuvaa ja hyviä käytäntöjä -webinaari

Valtakunnallisen kehittämisohjelman ja alueellisten hankkeiden satoa ja sisältöä esittelevä tapahtuma 28.4.2022 13:00-16:00

Digitaalisen osaamisen tilannekuvaa ja hyviä käytäntöjä -webinaari 28.4. klo 13-16 (linkki vie ulkopuoliseen sivustoon)

Opetusministeriön rahoittaman hankkeen tavoitteena on tehdä Uudet lukutaidot tutuksi Lappeenrannassa. Valtakunnallisen Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten medialukutaitoja, tieto- ja viestintäteknologista osaamista sekä ohjelmoinnin osaamista varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma on osa opetus- ja kulttuuriministeriön laajempaa Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa (2020–2022).

Lappeenrannassa tavoitteenamme on lisätä sekä oppilaiden että opettajien osaamista kaikilla kolmella osa-alueella: tvt-taidot, medialukutaito ja ohjelmointiosaaminen. Kehittäjäopettajia on viisi: Jenni ja Riikka Lappeen koulusta, Annika Kaukaalta, Ville Joutsenosta ja Nina Lauritsalan koulusta. Projektia koordinoi Matti Kähkönen. Olemme tehneet selkeitä ohjeita opettajille, joilla jokainen pystyy ottamaan haltuun Uusia lukutaitoja. Kevään 2022 aikana pidämme tapahtumia Lappeenrannassa ja osallistumme myös alueellisiin tapahtumiin, jossa jaamme osaamista. Materiaalimme tulevat jakoon tälle sivustolle.

Valtakunnalliset materiaalit ja osaamiskuvaukset löytyvät uudetlukutaidot.fi -sivustolta (linkki vie ulkopuoliseen sivustoon)